รัสเซียอาจปล่อยการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐฯ แต่ความพยายามที่จะสร้างความสับสนและความแตกแยกนั้นมีโอกาสมากกว่า

เมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและตะวันตกในยู […]