ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

มข.แนะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยการบริหาร ลดปัญหาการทำงาน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Global Challenges and Digital Transformation : The immediate challenges to tackle ในงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ว่า

ความสัมพันธ์ของประเทศมหาอำนาจในโลก เปลี่ยนรูปแบบของปัญหาพื้นฐาน และเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ถ้าดูแล้ว คงต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยบริหาร แปลว่าต้องทำให้เร็วขึ้น ดีขึ้น

ขอหยิบยกข้อความของ Mark Carney ในหนังสือ Value ที่เป็นหนังสือ Best Seller เมื่อปีที่แล้ว เขากล่าวว่า Digitalization by Design not by Default หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ต้องดำเนินไปอย่างมีทิศทาง มีการวางแผน และออกแบบ ไม่ใช่ให้เป็นไปอย่างไร้การควบคุม หรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งความหมายของคือ เราต้องรู้ว่าจะทำเทคโนโลยีเพื่อใคร และเพื่ออะไร

ฉะนั้น สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่คิดว่ชาว มข.คงจะตั้งความหวัง และให้กำลังใจผู้ที่ทำงานด้าน Digital transformation technology และร่วมมือกันมาจัดการจัดระบบ ที่จะมาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ในการทำงาน รวมถึง บรรเทาปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ให้เบาบางลง

งาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวในการบรรยายหัวข้อ ERP Big jump in university operation ว่า จากที่สภา มข.กำหนดวิสัยทัศน์ และความต้องการให้ มข.เป็น Smart campus และ Smart University สิ่งที่จะตอบโจทย์คือ ดิจิทัลเทคโนโลยี

และคิดว่าถ้าจะเปลี่ยน มข.ให้ Paperless หรือ Digital Organization ในส่วนของระบบ Back Office ต้องใช้ระบบ ERP เข้ามาจัดการ ฉะนั้น จึงเป็นที่มาของการกำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ มข.ในยุทธศาสตร์ที่ 5 Management Transformation ยุทธศาสตร์ที่ 8 Digital transformation

“มข.มีแผนนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างสูงสุด โดยระบบสารสนเทศภายในองค์กร ที่บูรณาการงานหลักต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ คือ กระบวนการหลักของทุกระบบ ต้องเชื่อมโยงระหว่างกันในขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่อง ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการทำงานแบบเรียลไทม์ รองรับการทำงานผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ loodica.net

UFA Slot

Releated